Als erfrechtelijke genealogen is het onze opdracht te zoeken naar mogelijke erfgenamen bij een onbeheerde nalatenschap, hun legitimiteit vast te stellen, ze te lokaliseren en het erfdeel te berekenen dat hen toekomt, dit alles om de notaris toe te laten de erfenis te verdelen.

Wij krijgen onze opdracht altijd van een professioneel jurist (notaris, advocaat of rechtbank) met de bedoeling de opzoekingen tot een goed einde te brengen en een volledige stamboom op te stellen van de overleden persoon (genoemd “de cujus”), wiens familieleden meestal onbekend zijn.

Vandaag komt het vaak voor dat leden van eenzelfde familie in verschillende landen terug te vinden zijn. Ons onderzoek wordt in dit geval geleid vanuit België in samenwerking met onze correspondenten in de hele wereld.

De erfrechtelijke genealoog is dus een bevoorrechte partner van notarissen en advocaten die op deze manier zeker kunnen zijn van een correcte afwikkeling van de erfopvolging.