Genealogie Decuyper verricht zijn onderzoek met geen enkel ander doel dan de vaststelling van de erfopvolging, de verdediging van het belang van personen en dit geenszins met het oog op het innen van schuldvorderingen.