Download hier (pdf & Ipad versies)

Fiche_DeAangifteVanNalatenschap_NL_eBOOK_20140605_Page_1

 Fiche_DeAangifteVanNalatenschap_belasting_NL_eBOOK_20140604_Page_1

De aangifte van nalatenschap (editie 2021)

De vade-mecum “De aangifte van nalatenschap” bevat 2 fiches:

De eerste vat alle aspecten samen:

  1. Algemeen
  2. Aan te geven activa
  3. Passiva
  4. Bijzondere regels
  5. Invordering
  6. Controle
  7. Bijzondere regels voor de toepassing van de tarieven

De tweede fiche stelt tabellen met belastingtarieven per gewest voor.

Editie 2021, inhoud bijgewerkt t.e.m. 01 september 2021.

De auteur

Prof. dr. Hélène Casman, Ere Notaris, hoogleraar emerita (VUB en ULB), professor UGent, wetenschappelijk adviseur Deloitte Private Client Teams