Download hier (pdf & Ipad versies)

 dévo cover 2013 NL

De erfopvolging (Editie 2018)

De vade-mecum “De erfopvolging” beschrijft de volgende punten:

 1. Begrippen
 2. Keuzemogelijkheden en formaliteiten
 3. De regel van de orde
 4. De regel van de graad van verwantschap binnen de orde
 5. De regel van de plaatsvervulling
 6. De regel van de kloving
 7. De regel van de beperking van het erfopvolgingsrecht
 8. Familieschets
 9. Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
 10. Erfrecht van de wettelijk samenwonende partner
 11. Erfrecht van het geadopteerde kind
 12. Vruchtgebruik van vader of moeder die in samenloop is met erfgenamen van de vierde orde
 13. De anomale erfopvolging van de ascendent-schenker
 14. Reserve en beschikbaar deel

Inhoud bijgewerkt tot 27 november 2018

 

De auteurs

André Culot: belastingconsulent I.A.B., registratie- en erfenisrecht adviseur, consultant voor PricewaterhouseCoopers, Hoogleraar bij de ESSF, de EFP en de FUCaM, wetenschappelijke medewerker bij de ULg, Hoofdredacteur van de Recueil général de l’enregistrement et du notariat.

Pierre Culot (+): Kandidaat-notaris, behaalde een diploma in Fiscaal wetenschap (ESSF) en was Hoogleraar bij de EFP, de FUCaM en de Instituut van de Accountants.

Het wetenschappelijk comité is geleid door:

Prof. dr. Hélène Casman, emeritus hoogleraar ULB/VUB, erenotaris
Mr Pierre Nicaise, Docent aan de UCL, geassocieerde notaris