GEND-70ans_CMJN

U wordt gecontacteerd

Het is op vraag van de notaris dat wij tussenkomen in een erfenis zonder testament: wij zoeken naar alle personen die op een deel (erfdeel) van de nalatenschap (de roerende en onroerende goederen van de overleden persoon) aanspraak kunnen maken.

Indien de in het testament opgenomen personen verdwenen zijn, proberen wij hun spoor terug te vinden. Indien er geen testament is, trekken wij het verleden van de familie na om op die manier de nabestaanden van de overledene terug te vinden.

Om ons te helpen in ons opzoekingswerk en het te versnellen, gebeurt het dat wij contact opnemen door middel van een eenvoudige vragenlijst (die u nu misschien in de hand heeft) om bepaalde inlichtingen over uw familie in te winnen.

Hoe nauwkeuriger de inlichtingen zijn die u ons verschaft, hoe sneller wij het onderzoek kunnen verrichten. Dat zal ons toelaten het verslag voor de notaris af te werken.

Aangezien het onze opdracht is om ALLE wettelijke erfgenamen van de overledene op te sporen, handelen we ten voordele van alle teruggevonden personen die hun rechten kunnen laten gelden in de nalatenschap waarvan sprake. In zekere zin worden wij de vertrouwenspartner van de gereconstrueerde familie.

Wij maken er een erezaak van u zo voordelig mogelijk (binnen het strikte kader van ons mandaat) bij te staan en over de belangen van eenieder te waken.

In deze context bent u gecontacteerd.