De erfrechtelijke genealogie is een studiegebied dat voortdurend in evolutie is. Het onderzoek naar erfgenamen vergt niet alleen monnikenwerk, maar ook een uitstekende kennis van alle beschikbare informatiebronnen en een doorzettingsvermogen om zelfs de moeilijkste dossiers tot een goed einde te brengen.

Dit vak vereist eveneens een foutloos beheer om alle toevertrouwde dossiers met succes te behandelen.

Door de alom bekende deskundigheid, integriteit en professionalisme is Genealogie Decuyper de bevoorrechte partner van tal van notarissen, advocaten, beheerders van nalatenschappen en tijdelijke bewindvoerders, evenals talrijke collega’s in het buitenland.

We zijn erkende deskundigen bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de fiscale administratie in België. We zijn geaccrediteerde experts bij de rechtbanken van de New York (USA) County.

Onze deskundigheid is ook door het Amerikaanse gerecht en de niet-gouvernementele agentschappen in de VS erkend.

In een periode van meer dan 60 jaar hebben wij een indrukwekkende en veelzijdige historische databank samengesteld. Deze archieven laten ons toe onderzoek, dat anders niet mogelijk zou zijn, tot een goed einde te brengen.

Deze informatie, evenals het intensief gebruik van de op maat ontwikkelde informatietechnologie en alle nieuwe technologieën (internet, online en interactieve databases, …) zorgen voor consistentie en volledige betrouwbaarheid van ons onderzoekswerk.