Onze honorariumstructuur is duidelijk, transparant en flexibel.

Wij werken altijd op basis van een vooropgesteld honorarium of volgens het internationale gebruik dat als algemene regel een variabele vergoeding voorziet, namelijk een percentage van de nalatenschap.
Wij respecteren het principe om nooit de overeengekomen raming te overschrijden of supplementaire kosten te maken zonder uitdrukkelijk akkoord van onze opdrachtgever.

Onze honoraria worden rechtstreeks betaald door de notaris of advocaat die ons heeft gemandateerd, voor rekening van alle erfgenamen.

Deze aanpak en onze arbeidsfilosofie laten ons toe om positief te reageren op de opdrachten die ons worden toevertrouwd en zo een oplossing te bieden voor zelfs zeer bescheiden onbeheerde nalatenschappen.