GEND-70ans_CMJN

Genealogie Decuyper werkt al meer dan 70 jaar samen met notarissen, advocaten en juristen op het gebied van de opsporing van erfgenamen.

Wij zijn in meer dan 7500 dossiers van verschillende aard tussengekomen:

  • Opsporing van erfgenamen in België en het buitenland;
  • Opzoeking van eigenaars (van verlaten panden of gronden);
  • Speurwerk naar onbekende of verdwenen begunstigden van levensverzekeringen;
  • Het verzamelen van akten;
  • Opstelling van stambomen;
  • Berekening van het erfdeel;
  • Toezicht op de devolutie;
  • Vertegenwoordiging van de teruggevonden erfgenamen (die in het buitenland wonen) met het oog op de erfenisverdeling;
  • Repatriëring van activa
  • Administratieve & “vertaal” ondersteuning

Genealogie Decuyper werkt dagelijks samen met talrijke buitenlandse vakgenoten om de takken van families terug te vinden over de hele wereld.