• Wij zullen de nodige middelen gebruiken om alle erfgenamen terug te vinden;
  • Wij streven ernaar alle erfgenamen binnen het tijdsbestek te lokaliseren;
  •  Wij werken altijd op basis van een afgesproken budget;
  • Wij respecteren het principe om de overeengekomen raming nooit te overschrijden of supplementaire kosten te maken zonder uitdrukkelijk akkoord van onze opdrachtgever;
  • Wij genieten van een vertrouwensrelatie met onze opdrachtgevers zodat wij snel en doeltreffend de dossiers kunnen afwerken, ten voordele van de door ons teruggevonden erfgenamen.