Download hier (pdf & Ipad versies)

cover donation_NL

 

Overdracht van ondernemingen (schenkingsrechten) (editie 2017)

De vade-mecum “Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsschenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen ” beschrijft de volgende punten:

 1. Tarief
 2. Schenkers en Begiftigden
 3. Belastbare grondslag
 4. Progessievevoorbehoud
 5. Betrokken goederen
 6. Vormvoorwaarden
 7. Toekenningsvoorwaarden van het verlaagde recht
 8. Voorwaarden voor behoud van het verlaagde recht of de vrijstelling
 9. Sancties
 10. Uitzonderingen op de opeisbaarheid van de rechten aan het gewoon tarief
 11. Wetteksten
 12. Circulaires

Editie 2017, inhoud bijgewerkt t.e.m. 01 september 2017.

De auteurs

André Culot: belastingconsulent I.A.B., registratie- en erfenisrecht adviseur, consultant voor PricewaterhouseCoopers, Hoogleraar bij de ESSF, de EFP en de FUCaM, wetenschappelijke medewerker bij de ULg, Hoofdredacteur van de Recueil général de l’enregistrement et du notariat.

Het wetenschappelijk comité is geleid door:

Prof. dr. Hélène Casman, emeritus hoogleraar ULB/VUB, erenotaris
Mr Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, geassocieerde notaris