Het erfrechtelijk onderzoek bestaat erin de erfgenamen terug te vinden en hun rechten in de nalatenschap te doen gelden.

Wanneer de overledene een testament heeft laten opmaken, waarin hij zijn wensen heeft verwoord over de verdeling van zijn bezittingen onder zijn bekende en gelokaliseerde vrienden en familieleden, is onze tussenkomst over het algemeen niet vereist.

Wanneer er echter geen testament is opgesteld, zegt men dat de overledene “ab intestat” is gestorven. Dan worden zijn bezittingen in het geldend wettelijke systeem onder zijn naaste familieleden (wettelijke erfgenamen) verdeeld.

In beide gevallen kunnen zich moeilijkheden voordoen wanneer de notaris de erfgenamen niet terugvindt. Dat is het ogenblik waarop wij tussenkomen en contact opnemen met familieleden.